zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

De dag van de stemming

In deze sectie :

Zondag 8 oktober 2006. De grote dag is aangebroken om te gaan stemmen. U vindt hier een uitvoerige uitleg over de voornaamste stappen op dit belangrijk moment in uw leven als burger.

  1. Ga goed na of u uw identiteitskaart en uw oproepingsbrief niet bent vergeten vóór u thuis weggaat.
  2. U begeeft zich naar het stembureau waarvan het adres op uw oproepingsbrief staat. Als u op de dag van de verkiezingen niet meer in de gemeente woont waar u bent ingeschreven, dan hebt u recht op terugbetaling van de verplaatsingskosten. Eens ter plaatse aangekomen, let u goed op de aanduidingen om het stembureau te vinden dat u werd toegewezen (kijk naar de nummering).
  3. U wacht tot u wordt opgeroepen om het stemlokaal te betreden. De leden van het stembureau zien erop toe dat het aantal kiezers dat in het stemlokaal wordt toegelaten, nooit het aantal beschikbare stemhokjes overschrijdt. De kiezers mogen niet langer in dit lokaal blijven dan nodig is om te stemmen. Zij mogen er ook niet gewapend verschijnen.
  4. Om de operaties te vergemakkelijken, houdt u uw identiteitskaart en uw oproepingsbrief klaar op het moment dat u het lokaal binnengaat. Wanneer u aan de beurt bent, kunt u ze onmiddellijk tonen aan het lid van het bureau dat u hierom vraagt. Deze documenten worden teruggegeven nadat u gestemd hebt. Een lid van het bureau tekent uw naam aan op de kiezerslijst en overhandigt u de magneetkaart.
  5. U begeeft zich naar een leeg stemhokje. Er wordt hulp voorzien voor de kiezers die als gevolg van een lichamelijke handicap niet alleen het stemhokje kunnen betreden of er hun stem niet zelf kunnen uitbrengen. Overigens, en dit is nieuw, in elk gebouw is er nu voor personen met een handicap een speciaal stemhokje beschikbaar.
  6. U brengt uw stem uit. Daartoe volgt u de eenvoudige en duidelijke instructies die op het scherm verschijnen. Indien u zich vertrouwd wenst te maken met deze procedure, kunt u binnenkort oefenen dankzij het computerprogramma waarmee het elektronisch stemmen gesimuleerd wordt en dat u weldra op deze website ter beschikking wordt gesteld.
  7. Nadat u uw stem hebt uitgebracht, verlaat u het stemhokje en overhandigt u de magneetkaart aan de voorzitter van het stembureau; deze gaat na of uw kaart geen enkel merkteken of aanduiding vertoont waarmee men ze zou kunnen identificeren. Vervolgens steekt u uw kaart in de elektronische stembus.
  8. Alvorens u het stembureau verlaat, krijgt u uw identiteitskaart en uw oproepingsbrief terug nadat deze door een lid van het bureau is afgestempeld. Deze stempel bewijst dat u uw stemplicht hebt vervuld.