zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Algemeenheden

In deze sectie :
  • Elke kiezer heeft recht op één stem.
  • De stemming is geheim.
  • De stemming is verplicht (dat betekent dat wie zich niet in het kiesbureau meldt, zonder geldige en aanvaarde rechtvaardiging, hiervoor strafrechtelijk veroordeeld kan worden).
  • Het stemrecht is democratisch, wat wil zeggen dat het kiezers zijn die toezien op de stemverrichtingen.
  • De verkiezingen vinden plaats op grond van proportionele vertegenwoordiging, wat betekent dat de zetels niet allemaal worden toegekend aan de lijst met de meeste stemmen. De stemmen worden verdeeld tussen alle lijsten in verhouding tot het aantal verkregen stemmen.
  • De Grondwet en het Brusselse kieswetboek verplichten sinds kort lijsten met zowel mannen als vrouwen, teneinde gelijke toegang tot verkozen mandaten voor iedereen te bevorderen.