zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Hoe uw stem uitbrengen ?

In deze sectie :

Er bestaan drie manieren om geldig te stemmen :

  • Lijststem: door zo te stemmen spreekt u zich uit voor een lijst in zijn geheel en niet voor een of meerdere kandidaten in het bijzonder.
  • Voorkeurstem voor één of meerdere kandidaten van een zelfde lijst: door zo te stemmen kiest u voor een of meerdere kandidaten (die tot dezelfde kieslijst behoren).
  • Blanco stem: door zo te stemmen spreekt u zich voor geen enkele lijst in het bijzonder uit. Uw stem wordt dan ook niet opgenomen in de berekening van het verkiezingsresultaat. Een dergelijke stem heeft symbolische waarde en stelt de kiezer in staat zijn afkeuring van de verkiezing te tonen.

Bij elektronisch stemmen kan men niet meer ongeldig (foutief) stemmen.