zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Elektronisch stemmen

In deze sectie :

Raak op uw eigen tempo vertrouwd met het elektronisch stemmen!

In plaats van één of meerdere papieren stembiljetten ontvangt u een magneetkaart en begeeft u zich naar het stemhokje dat u aangeduid wordt.

Met de leespen van de stemmachine duidt u uw keuze aan door deze op het beeldscherm te plaatsen, op het (de) stemvakje(s) van uw keuze.

Op een eerste scherm verschijnt het soort verkiezing waarvoor u uw stem dient uit te brengen. Op het tweede scherm worden de aanwezige lijsten weergegeven. Nadat u een lijst gekozen heeft verschijnt de gekozen kandidatenlijst. U moet uw keuze bevestigen.

De mogelijkheid bestaat om uw keuze te annuleren of om terug te keren naar andere lijsten. U kan bovendien ook het vakje “blanco stem” kiezen. In elk geval dient u uw keuze te bevestigen.

Na de stemming neemt u uw magneetkaart terug uit de stemmachine. U kan de kaart terug in de lezer steken om uw uitgebrachte stemmen op het beeldscherm te visualiseren.

Elektronisch stemmen gebeurt eenvoudig en snel. Om u hiermee vertrouwd te maken, vindt u binnenkort op deze website een simulatie-programma waarmee u kunt oefenen.