zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Ik laat mijn stem horen ("leesbare" versie)

19 september 2006 - Makkelijk inzicht krijgen in de verkiezingen. Hoe en waarom stemmen? Duidelijke en eenvoudige uitleg geven, begrijpelijk voor iedereen, dat is de doelstelling van deze publicatie.

Deze “leesbare” versie werd opgesteld door de Association Francophone d’Aide aux Handicapés Mentaux asbl, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De oorspronkelijke brochure, die u eveneens kan downloaden, werd opgesteld door het Centre Bruxellois Interculturel en de vzw Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel.