zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Formulieren, documentatie en wetgeving

31 juli 2006 -

Voor uw gemak hebben we deze informatie op een nieuwe wijze ingedeeld. Vanaf nu zijn het afzonderlijke rubrieken waartoe u toegang heeft vanaf het menu links op deze pagina.

Bovendien hebben we binnen deze rubrieken categorieën gecreëerd. De wetgeving werd chronologisch geordend. Zo kan u vlugger een wettekst of een specifiek formulier terugvinden.

 

We herinneren er tenslotte aan dat u in de rubriek “documentatie” de verschillende brochures kan downloaden die werden gepubliceerd in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006.