zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Wie kan worden verkozen tot gemeenteraadslid ?

In deze sectie :

Om verkozen te worden tot gemeenteraadslid en het te kunnen blijven, moet men kiezer zijn en uiteraard de verkiesbaarheidvoorwaarden vervullen.

Zijn niet verkiesbaar:

  • Personen aan wie het recht tot verkiesbaarheid is ontzegd bij veroordeling;
  • Onderdanen van een EU-lidstaat die ontheven zijn van het recht om verkozen te worden in hun land;
  • Zij die veroordeeld werden wegens één van de inbreuken voorzien bij de artikelen 240, 241, 243 en 245 tot 248 van het Strafwetboek en gepleegd bij uitoefening van gemeenteambten.

Onderdanen van niet-Europese Staten kunnen zich niet kandidaat stellen, ook niet als ze zich als kiezer hebben ingeschreven.