zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Procedure voor het opstellen van de lijsten.

In deze sectie :

Met het oog op de goede organisatie van de verkiezingen moeten de kandidatenlijsten op een vooraf bepaalde datum definitief worden vastgesteld en de schermen voor de automatische stemming opgesteld.

Vaststelling van de lijsten

Op donderdag 14 september 2006, zijnde de 24ste dag vóór de stemming, komt het gemeentelijk hoofdbureau om 16 uur bijeen om de definitieve kandidatenlijst vast te stellen en maakt een proces-verbaal op. Tegen dit proces-verbaal is beroep mogelijk bij het Hof van Beroep.

Op maandag 18 september 2006, de 20ste dag vóór de stemming, ontvangt het hoofdbureau om 18 uur kennisgeving van de beslissing van het Hof van Beroep en stelt het proces-verbaal op.

Het hoofdbureau maakt een aanplakbiljet op met de namen van de kandidaten zoals deze zullen worden weergegeven op het stembiljet, hun voornamen, beroep en hoofdverblijfplaats, evenals de onderrichtingen voor de kiezers. Dit aanplakbiljet wordt onmiddellijk aangebracht in de lokalen van de gemeente en op de gemeente­lijke informatieborden.

Vanaf de negentiende dag vóór de stemming, zijnde dinsdag 19 september, mag de officiële kandidatenlijst meegedeeld worden aan de kandidaten en aan de kiezers die hen hebben voorgedragen, indien zij het vragen.

Het opmaken van de schermen bij elektronische stemming

Indien er elektronisch gestemd wordt, sturen de voorzitters van de hoofdbureaus de kandidatenlijsten door naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zodra deze lijsten vastgesteld zijn.

De lijsten worden ingevoerd in de verkiezingssoftware om de schermen op te maken waarop alle nummers en letterwoorden van de ingediende lijsten vermeld staan, evenals de kandidatenlijsten zoals deze zullen worden weergegeven op het scherm van de stemmachine.

Nadat ze zijn opgeslagen, worden de documenten ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van het hoofdbureau, die ze valideert.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering maakt de geheugendragers (diskettes) klaar die bestemd zijn voor de stembureaus en voor de kantonhoofdbureaus. De geheugendragers worden gesto­ken in verzegelde omslagen die ten laatste 3 dagen vóór de stemming overhandigd worden aan de voorzitters van de kantonhoofdbureaus.