zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

De verkiezingsuitgaven

04 augustus 2006 - De verkiezingsuitgaven worden beperkt. Deze beperkingen gelden zowel voor de politieke partijen, de kieslijsten als de kandidaten. (berekening op basis van het aantal ingeschreven kiezers, via de gegevens van het Rijksregister op 29/7/2006)

De verkiezingsuitgaven worden beperkt. Deze beperkingen gelden zowel voor de politieke partijen, de kieslijsten als de kandidaten.

De wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn legt een beperking van de kostprijs van de kiescampagnes op. Aangezien de kiescampagnes zich rond drie niveaus kunnen afspelen, moet er een beperking worden opgelegd voor elk niveau, met name de politieke partij, de kieslijst en de kandidaat.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal elke politieke partij een gelimiteerd bedrag mogen besteden aan de kiescampagne. Voor de kieslijsten en de kandidaten zullen de bedragen worden berekend op basis van het aantal kiezers in de gemeente, volgens de kiezerslijst die elke gemeente op 1 augustus 2006 zal hebben opgesteld.

Eenmaal berekend moeten de bedragen verplicht ten laatste op 29 augustus worden bekendgemaakt. Op te merken valt dat de beperking slechts geldt voor de uitgaven die worden gedaan in de drie maanden die voorafgaan aan de dag
van de verkiezingen.

In de tabel hieronder vindt u louter ter informatie het resultaat van een berekening op basis van het aantal ingeschreven kiezers, via de gegevens van het Rijksregister op 29/7/2006. Naar alle waarschijnlijkheid zal de uiteindelijke berekening op basis van het aantal kiezers ingeschreven op 1 augustus andere bedragen opleveren.

NB : De berekeningsbasis bevat in de wet van 7/7/1994 werd licht naar boven herzien in een wetsontwerp dat aangenomen werd in zitting van de Senaat van 14 juli2006. Alhoewel deze nieuwe basis nog niet gepubliceerd werd, zal deze van toepassing zijn wat betreft de verkiezingsuitgaven voor de gemeente verkiezingen van oktober 2006. Onderstaande tabel werd derhalve op deze nieuwe basis berekend.