zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Formulieren - Omzendbrieven

18 augustus 2006 - Een aantal nieuwe teksten werden op de website geplaatst.

In de rubriek "Omzendbrieven" vindt u:

-         de omzendbrief van 9 augustus 2006 inzake de verkiezingsreglementering;

-         de omzendbrief van 9 augustus 2006 inzake de terugbetaling van de reiskosten aan de kiezers;

-         de administratieve onderrichtingen voor de voorzitters van de hoofdbureaus;

-         de administratieve onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus;

-         de lijst van de administratieve onderrichtingen voor de voorzitters van stembureaus.

 

In de rubriek " Formulieren" vindt u het geheel van de formulieren die gebruikt worden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van, 8 oktober 2006. Deze werden gerangschikt in functie van de gebruiker van het formulier