zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Formulieren


De meeste documenten op deze site zijn in PDF-formaat. Indien u nog niet over het hiervoor vereiste programma beschikt, kan u het gratis downloaden op het volgende adres :
http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html

Formulieren voor de kiezers

Formulieren voor de kandidaten

Formulieren voor de vrederechter

Formulieren voor de Voorzitter van het hoofdbureau

Formulieren voor de Voorzitters van de stembureaus

Formulieren voor de gemeenten

Formulieren voor het hoofdbureau

Formulieren voor de stembureaus

Formulieren voor de lijsten

Formulieren voor de politieke partijen

Formulieren voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg

  • Verslag betreffende de verkiezingsuitgaven vermeld in artikel 9 van de wet van 7 juli 1994 - Formulier D8
    [ - ] Dit formulier dient gebruikt te worden door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in wiens rechtsgebied de zetel van de partij gevestigd is. Het moet verstuurd worden naar de het Controlecollege, opgericht door artikel 3 van de ordonnantie van 29 april 2004 betreffende de controle van de verkiezingsuitgaven en de regeringsmededelingen na afloop van de termijn van raadpleging van de verklaringen door de kiezers, meer bepaald na de 75ste dag na de verkiezing.