zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

De Belgische kiezer

In deze sectie :

Iedere Belg die voldoet aan de wettelijke voorwaarden, is stemplichtig. Er dient vooraf geen enkele stap ondernomen te worden.

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn ?

  • Belg zijn, uiterlijk op 1 augustus 2006. De wijze waarop de Belgische nationaliteit werd verworven, doet niet terzake. Indien een kiezer de Belgische nationaliteit verliest tussen 1 augustus en 8 oktober 2006, wordt hij geschrapt van de kiezerslijst;
  • Minstens 18 jaar oud zijn op 8 oktober 2006;
  • Op 1 augustus 2006 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Indien een kiezer niet meer ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente tussen 1 augustus 2006 en 8 oktober 2006, wordt hij geschrapt van de kiezerslijst;
  • Op 8 oktober 2006 de burgerlijke en politieke rechten genieten.

Welke formaliteiten moeten vervuld worden ?

Belgen hoeven vooraf geen enkele stap te ondernemen. Indien u als Belg aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u automatisch een oproepingsbrief.

Is stemmen verplicht ?

Iedere Belgische burger die aan de hogervermelde voorwaarden voldoet, is stemplichtig. Door dit recht niet uit te oefenen, stelt u zich bloot aan sancties. Indien u werkelijk verhinderd bent om te gaan stemmen, staat het u vrij uw stem uit te laten brengen door een vertrouwenspersoon, het zogenaamde stemmen bij volmacht.