zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

De oproeping

Voor de verkiezingen ontvangt iedere kiezer per post een persoonlijke oproepingsbrief die onder meer het adres vermeldt van het stembureau waarnaar u zich dient te begeven. Op de dag van de verkiezingen moet u in het bezit zijn van dat document.

Algemene oproeping

Vóór elke verkiezing verschijnt een bericht in het Belgisch Staatsblad om de aard van de verkiezing aan te geven, evenals de dag waarop ze zal plaatshebben en de openingsuren van de stembureaus.Dit bericht wordt ten minste 15 dagen vóór de verkiezing door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bekendgemaakt.

Individuele oproeping

Alle kiezers moeten beschikken over een individuele oproepingsbrief.Deze oproepingsbrief wordt minstens 15 dagen vóór de verkiezing verstuurd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de kiezer ingeschreven is.De kiezer die zijn oproepingsbrief niet ontvangen heeft, kan deze afhalen op het gemeentesecretariaat tot 12 uur op de dag van de verkiezing.Deze oproepingsbrief moet in het stembureau getoond worden.

Na het stemmen wordt op de oproepingsbrief een stempel aangebracht zodat de kiezer kan aantonen dat hij effectief gestemd heeft.

De oproepingsbrief bevat de volgende vermeldingen:

Op de voorzijde:

  • de datum van de stemming en het adres van het stembureau van de stemafdeling ;
  • het aantal en de aard van de toe te wijzen zetels voor de verkiezing ;
  • de openings- en sluitingsuren van de stembureaus ;
  • de naam, de voornamen, het geslacht en het adres van de kiezers, zijn nummer op de kiezerslijst en eventueel de naam van de echtgenoot of echtgenote.

Op de achterzijde:

  • de tekst van de onderrichtingen voor de kiezer ;
  • de bepalingen m.b.t. de stemming bij volmacht ;
  • bepaalde modaliteiten voor de controle op de verkiezingsuitgaven van de lijsten en kandidaten ;
  • informatie betreffende de terugbetaling van de reiskosten van bepaalde kiezers..

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist om dit jaar voor het eerst naar elke kiezer een document te versturen met uitleg omtrent de rol en de werking van de gemeentelijke instellingen en de uitoefening van de stemplicht. Dit document zal bij de oproepingsbrief worden gevoegd.