zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Voordracht van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

18 juli 2006 - De formulieren voor de voordracht van de kandidaten (formulieren C1 en C3) en voor de verklaring van bewilliging door de kandidaten (C2 en C4) staan nu op de site in hun definitieve versie.

Deze formulieren werden aangepast aan de ordonnantie van 13 juli 2006 tot wijziging van de gemeentekieswet en ter bestrijding van het racisme en de xenophobie.