zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Gemeenteraadsverskiezingen Oktober 2006

10 mei 2006 -

Download hier deze brochure die in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest door verschillende instellingen wordt verspreid.

De brochure werd opgesteld door het Bestuur Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en geeft u duidelijke informatie over het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen die op 8 oktober zullen plaatsvinden.

Ze vormt een nuttige aanvulling op deze website.