zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Stemmen bij volmacht - Verblijf in het buitenland

21 september 2006 - Als u op 8 oktober niet kan gaan stemmen omdat u tijdelijk in het buitenland verblijft, is het belangrijk dat u bij uw gemeentebestuur een attest aanvraagt, en dit ten laatste nu zaterdag 23 september.

Kunt u zich op de dag van de verkiezingen onmogelijk persoonlijk naar het stembureau begeven, dan kunt u stemmen bij volmacht door middel van een tussenpersoon die uw vertrouwen geniet.

Op deze website vindt u alle informatie betreffende het stemmen bij volmacht.

Verblijft u tijdelijk in het buitenland op de dag van de verkiezingen, dan dient deze afwezigheid vastgesteld te worden door de burgemeester van uw woonplaats en dit ten laatste op 23 september 2006.

Hoe gebeurt dit :

  1. U dient zich vóór 23 september 2006 aan te melden bij uw gemeentebestuur met de stukken waaruit blijkt dat u op 8 oktober in het buitenland verblijft (bijvoorbeeld : reserveringsstrook, bestelbon voor een reisbureau,...).
  2. Het gemeentebestuur vult het vereiste formulier verder in (Formulier P2)
  3. Vervolgens wijst u een vertrouwenspersoon aan en ondertekent beiden het daartoe voorziene formulier (Formulier P1)
  4. Op de dag van de verkiezingen stemt uw vertrouwenspersoon, op basis van uw mandaat, in uw plaats. Deze persoon dient daarbij in het bezit te zijn van de twee ingevulde en ondertekende formulieren en uw oproepingsbrief.

Meer informatie over het stemmen bij volmacht