zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Politieke partijen en lijstnummers

29 augustus 2006 - Vandaag hebben de politieke formaties die in het federaal en/of regionaal parlement zijn vertegenwoordigd hun voorstellen tot lijstenvereniging ingediend.
Onmiddellijk hierna heeft de Regering een loting gehouden tot aanwijzing van de gemeenschappelijke volgnummers.

Na de loting heeft de Regering aan de voorzitters van de hoofdstembureaus de volgnummers bekendgemaakt die werden toegewezen aan de lijsten die bescherming van hun letterwoord hebben verkregen op gewestelijk niveau, alsook de aan de verscheidene nummers voorbehouden letterwoorden, evenals de naam, voornaam en adres van de door de politieke formaties op het niveau van het administratief arrondissement aangewezen personen en van hun plaatsvervangers die alleen gemachtigd zijn de kandidatenlijsten voor echt te erkennen om de politieke formaties die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in staat te stellen een gemeenschappelijk volgnummer te gebruiken.

Dit zijn de nummers van de verschillende politieke formaties:

1. P.S.

2. MR

3. GROEN!

4. VLD-Vivant

5. Vlaams Belang

6. FDF

7 CD&V

8. MCC

9. ECOLO

10. spirit

11. FN

12. CDH

13. N-VA