zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Ik laat mijn stem horen

11 april 2006 - De brochure « Ik laat mijn stem horen » kon tot stand komen dankzij de inspanningen die de VZW Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel en het Comité bruxellois d'Action Interculturelle (CBAI) op vraag van het Brussels Gewest geleverd hebben.

De doelstelling van het Gewest bestond erin een pedagogisch instrument uit te werken voor iedereen (jongeren, buitenlandse kiezers, bejaarden, gehandicapten, enz.). Via deze brochure willen wij alle burgers gidsen bij het uitoefenen van hun stemrecht. Zij bevat niet alleen basisinformatie, maar zij is zo opgesteld dat eenieder die meer wilt weten over wat hij als kiezer kan betekenen, een antwoord kan vinden op zijn vragen. Deze brochure zal gebruikt worden als pedagogisch materiaal door tal van verenigingen op het terrein.