zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Verkiezingskalender

09 juni 2006 - 8 oktober 2006 komt dichterbij. Het aftellen is begonnen. Maar de kandidaten, de potentiële kiezers, de gemeenten, de Regering en andere spelers moeten voor die datum nog bepaalde formaliteiten vervullen.

Na de verkiezingen moeten ook nog diverse zaken worden afgerond.

Dit document stelt dag per dag de verschillende termijnen voor.

Een document dat velen voortdurend bij de hand zullen moeten houden en dat iedereen in staat zal stellen om achter de schermen van de verkiezingen te kijken en de waarborgen voor het goede democratische verloop van de gemeenteraadsverkiezingen beter te begrijpen.